Publikováno: 09.04.2018 08:16

Velikonoce

Toto roční období, které prožíváme, nám dává tušit, že předobraz Velikonoc je už svým způsobem zapsán v Božím díle stvoření, v našem jarním očekávání nového života...

Publikováno: 02.03.2018 03:27

Bože všemohoucí, náš nebeský Otče,
tys dal světu svého Syna,
aby v něm našlo všechno svůj smysl a jednotu,
ty v nás vzbuzuješ touhu, abychom ho následovali;
shlédni na tyto naše katechumeny a dej,
ať jdou věrně za tvým slovem,
aby je tvůj Syn přijal do své církve,
aby je utvrdil svým svatým Duchem
a vedl je podle svého zaslíbení do věčného království...

Publikováno: 02.02.2018 17:54

Memento na začátku svatopostní doby

     Popeleční středa letos připadá na 14...

Publikováno: 02.02.2018 17:46