Příměstský tábor 2023

   Během letních prázdnin ve dnech 7. - 11. srpna 2023 pořádá Římskokatolická duchovní správa u kostela
sv. Ignáce příměstský tábor.

Program je připravován pro děti prvního stupně ZŠ, přijít mohou i předškoláci. Starší děti se mohou účastnit
po předchozí domluvě. Počet účastníků je omezen na max. 20 dětí. Celotáborová hra bude na téma: Mojžíš

Nástin denního programu:

  • 7:30–8:00 příchod (pokud někdo z rodičů potřebuje kvůli zaměstnání předat dítě dříve, je to možné
                    po předchozí domluvě)
  • 8:00 dopolední program – většinou jdeme na výlet a hrajeme hry
  • oběd a aktivity v areálu kolem kostela sv. Ignáce
  • 15:00–17:00 vyzvednutí dítěte (po předchozí domluvě, závisí na zaměstnání rodičů )

Cena 800,- Kč na dítě (sourozenci mohou mít slevu) zahrnuje obědy a materiál. Platí se v hotovosti na začátku tábora.

Přihlásit se je možné na e-mailu pastorační asistentky Terezy Novotné tereza@kostelignac.cz do pátku
30. června 2023. Přihlášku vč. doplňujících informací (např. co má mít dítě v batůžku na výlety) obdržíte po přihlášení dítěte.

Případné dotazy rovněž zodpoví Tereza Novotná, která má tuto aktivitu na starosti.

(Během programu se hovoří o Bohu. To ale neznamená, že se tábora nemůže účastnit „nevěřící“ dítě. Důležité je, aby mu víra ostatních nevadila. Nebude k víře přesvědčováno.)

Publikováno: 24.01.2023 12:02
Aktualizováno: 13.05.2023 14:54