Peněžní sbírka pro farnost

Někteří máte starost (a oprávněnou) o finanční zajištění potřeb farnosti v souvislosti s tím, že ustal příjem ze sbírek při bohoslužbách. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela (č. ú. 5078551307/4000) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou. Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Pro proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ, který je spojen s naším kostelem, byl zřízen oddělený účet u Fio banky (č. ú. 2501753536/2010). Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.

Publikováno: 25.03.2020 12:34
Aktualizováno: 25.03.2020 12:35