Půlroční kalendář aktivit

V římskokatolickém kostele sv. Ignáce v Praze se snažíme návštěvníky doprovázet na cestě jejich duchovního hledání a růstu. Zvěstujeme Ježíše Krista a jeho evangelium, usilujeme o živý vztah k Bohu. Kromě bohoslužeb nabízíme duchovní i společenské aktivity pro jednotlivce, rodiny, mladší i seniory. Rádi Vás uvítáme!

2. února (ne)          Hudební doprovod mše sv. v 11: 00 h.: Svatoignácký sbor
26. únor (st)       Popeleční středa (začíná postní doba)
1. března (ne)        Hudební doprovod mše sv. v 11:00 h.: Svatoignácký sbor
8. března (ne)      Beseda věnovaná památce P. Josefa Toufara od 10:15 h. v Družinském sále (není setkání „Velké kafe“)
15. března (ne)      Hudební doprovod mše sv. v 17:30 h.: Chrámový pěvecký sbor Ignis
28. března (so)       Duchovní obnova pro děti i dospělé (9:00 – 12:00 h.)
                           Moravské pašije od 14:00 h.: Divadlo Víti Marčíka
5. dubna (ne)       Květná neděle Křížová cesta – Pergolesi: Stabat Mater od 16:00 h.
9. dubna (čt)          Zelený čtvrtek Hudební doprovod mše sv. v 17:30 h: Svatoignácký sbor
10. dubna (pá)       Velký pátek Modlitba breviáře: ran. chvály v 7:30 h.
                            Hudební doprovod obřadů Velkého pátku v 17:30 h.: Svatoignácký sbor
11. dubna (so)      Bílá sobota Modlitba breviáře: ran. chvály v 7:30 h.
  adorace
  Velikonoční vigílie od 20:00 h.
12. dubna (ne)       Hod Boží Hudební doprovod mše sv. v 11:00 h.: Svatoignácký sbor
16. dubna (čt)       Bohoslužba v 10:00 h. pro bývalé studenty gymnázia v Bohosudově
19. dubna (ne)        Velikonoční varhanní koncert od 19:00 h.
26. dubna (ne)     Hudební doprovod mše sv. v 17:30 h.: Chr. pěv. sbor Ignis
29. dubna (st)         Bohoslužba v 10:00 h. za zemřelé členy PTP
3. května (ne)         Adorace v 14:00 h. za duchovní povolání
9. května (so)        Jarní farní výlet
24. května (ne)      Při mši sv. v 9:00 h. přijmou děti poprvé Krista v Eucharistii (první svaté přijímání)
31. května (ne)      Hudební doprovod mše sv. v 11:00 h.: Svatoignácký sbor a Chrámový pěvecký sbor Ignis
5. června (pá)          Noc kostelů
31. července (pá)    Slavnost sv. Ignáce
2. srpna (ne)          Koncert k Poctě sv. Ignáce od 19:00 h.
30. srpna (ne)       Mše sv. od 9:00 h. a 17:30 h. s žehnáním školních pomůcek
7. září (po)             Zahájení katechezí (výuky náboženství) pro děti
20. září (ne)          Mše sv. v 9:00 h. – poděkování za příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ
25. září (pá)           Zahájení setkání s maličkými dětmi a rodiči

 

Informace o setkáních probíhajících v týdenním či čtrnáctidenním rytmu naleznete na našem webu, kde budou uveřejněny i případné změny.
 

Publikováno: 14.03.2017 01:52
Aktualizováno: 02.03.2020 14:19