Nejbližší události

Bohoslužby u sv. Ignáce a sv. Štěpána jsou obnoveny v plném rozsahu včetně studentských a zpovídání.

Přesto prosíme zvláště seniory, lidi z rizikových skupin a lidi s příznaky nachlazení, aby ještě o příští neděli 24. 5.  zůstali doma a sledovali přenos bohoslužeb např. přes televizi Noe. Toto je prosba nikoli nařízení. Naše farnost je společenstvím s mnoha seniory. V tuto chvíli neznáme lepší možnost, jak je (Vás) ochránit než prosbou - přijďte
do svého kostela v čas, kdy je zde menší počet návštěvníků. Děkujeme za pochopení.

Při bohoslužbách nebudeme používat papírové zpěvníky. Chcete-li se účastnit zpěvu je třeba si donést vlastní zpěvník nebo si stáhnout (zdarma) do mobilu aplikaci Kancionál. 

Májová pobožnost bude vždy ve všední den po večerní mši sv.

Všechny akce a výpůjčky prostor pro všechna společenství i sbory (včetně nácviku sólových zpěvů) jsou  zrušeny (cca do 30. 6. 2020).

Moji drazí,
v této těžké době, kterou prožíváme my všichni společně, jsem byl  přinucen zrušit plánovaný Jarní farní výlet.
Ale nebuďte smutní. Častolovice i Neratov navštívbíme na podzim. Budete včas informováni.
S pozdravem a přáním pevného zdraví Emanuel Vittek

Modlitba na úmysly potřebných 
Na farním webu naleznete v záložce Mše a zpovědi seznam úmyslů, za které se můžete modlit. Bude obměňován
a doplňován. Lze přidat i Váš úmysl, pokud ho sdělíte přes e-mail: info@kostelignac.cz nebo na tel. čísle 221 990 200. Pamatujme také na potřeby univerzální církve a odlehlých částí světa a na úmysly papeže Františka.

Peněžní sbírka pro beatifikační proces P. Adolfa Kajpra SJ
Pro proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ, který je spojen s naším kostelem, byl zřízen oddělený účet u Fio banky
(č. ú. 2501753536/2010). Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem
na nějakou částku, byť malou. Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

Četba životopisů svatých – činnost na doma
Ve farním Zpravodaji se objevují Liturgické kalendáře světců. Většinou se pouze dozvíte, kdy má kdo svátek. Už delší čas pomýšlíme na to, že by se u některých světců mohla objevit Vaše úvaha, která by neposkytovala životní běh dotyčné osoby, ale snažila se odpovědět na otázky: „Kým byl pro něj Ježíš? Jak se Bůh projevil v jeho životě?
Jak tento člověk odpověděl na Boží výzvu ke svatosti? Jak můžeme příklad tohoto světce následovat?“

Takže kdo máte čas a chuť – tvořme společně encyklopedii svatých! Vyberte si světce a zašlete nám příslušné „heslo“! Mělo by mít tuto formu: Jméno světce. Století a země ve které žil. Základní činnost, kterou vykonával. Čím Vás oslovil (ve smyslu výše uvedených otázek). Pramen, ze kterého jste čerpali – kniha, film, audiokniha.

Příspěvky zašlete na info@kostelignac.cz nebo (kdo nemá internet) poštou na Ječná 2, Praha 2. O přijetí textu rozhoduje duchovní správa. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Pokud je duchovní správa využije (nejen
do Zpravodaje), nebude uvádět jméno zasílajícího ani autora.

Povzbuzující citát z bible – činnost na doma
Chtěli bychom sesbírat citáty z bible, které jsou Vaší radostí a obohacují Vás nebo Vám pomáhají v nelehkých chvílích. Rádi bych je pak využili např. při Noci kostelů. Máte-li nějaké takové „slovo“, napište je na info@kostelignac.cz
nebo (kdo nemá internet) poštou na Ječná 2, Praha 2.

Přemýšlení do budoucna – činnost na doma
Karanténní opatření poskytují prostor k úvahám o tom, jak bychom měli rozvíjet život, působení a služby našeho společenství v budoucnosti. Máte-li nějaký nápad nebo potřebu, podělte se s námi! Třeba to bude to pravé.
Pište na info@kostelignac.cz nebo (kdo nemá internet) poštou na Ječná 2, Praha 2.

 

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 17.05.2020 14:52