Aktuálně

Kostele sv. Ignáce a sv. Štěpána je třeba zachovávat platná hygicnická nařízení. 
Zpívá se jen z kůru, ne společně.

Vzhledem k epidemiologické situaci není možná žádná výpujčka prostor Duchovní správy.

Oznámení duchovní správy z neděle 9. května 2021 jsou zde.

Kázání z neděle 9. května 2021 je zde. K dispozici je také archiv starších kázání.

Pokud si přejete hovořit s knězem či jeho návštěvu u nemocného - kontaktujte nás na tel.: 221 990 200
nebo na info @kostelignac.cz 


Magis 2021

     Maďarští jezuité nabízejí ve dnech 7. – 15. srpna mladým lidem (18-35 let) účast na tradiční mezinárodní akci Magis. Potřebné informace najdete  na stránce https://magis.jesuits.eu/welcome-to-magis-europe-2021.
Registrace je již otevřena na stránkách  https://magis.jesuits.eu/login. Neváhej!


 

Přenášená společná modlitba v rámci zahájení Roku sv. Ignáce bude v neděli 23. května 2021 ve 20:00 h. 


Finanční zajištění potřeb farnosti

Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb farnosti v souvislosti s touto složitou dobou. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela (č. ú. 5078551307/4000) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou.

Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

 


Peněžní sbírka pro beatifikační proces P. Adolfa Kajpra SJ

Pro proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ, který je spojen s naším kostelem, byl zřízen oddělený účet u Fio banky (č. ú. 2501753536/2010). Chcete-li a můžete-li, přispějte
na účet jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou.

Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

 


Podporuji svou Arcidiecézi

Bližší informace na webových stránkách Arcibiskupství pražského nebo zde.

                                                 Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 13.05.2021 13:17