Nejbližší události

Vážení a milí,
pamatujeme na Vás, Vaše rodiny, přátele a známé i pacienty v nemocnicích v modlitbě.

                                                                                                             jezuité a farníci

Pokud si přejete hovořit s knězem či jeho návštěvu u nemocného - kontaktujte nás na tel.: 221 990 200
nebo na info @kostelignac.cz


Hygienická opatření v kostele sv. Štěpána a kostele sv. Ignáce a jeho areálu.
Při návštěvě našich kostelů a při pohybu v areálu kostela sv. Ignáce je třeba dodržovat platná hygienická nařízení.

Kostel sv. Štěnána je do odvolání uzavřen.

Kostel sv. Ignáce je otevřen v tomto režimu:

Pondělí – pátek  
6:30 Otevření kostela ke kratičké návštěvě a modlitbě, aby se návštěvníci nehromadili.
6:45-7:00 Možnost přijmout Eucharistii vzadu v kostele.
7:00-8:00 Možnost sv. smíření v Dušičkové kapli. Po zpovědi je hned na místě možné přijmout Eucharistii.
8:00-8:15 Možnost přijmout Eucharistii vzadu v kostele.
16:00-17:00  Možnost sv. smíření v Dušičkové kapli. Po zpovědi je hned na místě možné přijmout Eucharistii.
17:00-17:15  Možnost přijmout Eucharistii vzadu v kostele.
17:15 Zavření kostela.
   
Sobota a státní svátky  
15:30 Otevření kostela ke kratičké návštěvě a modlitbě, aby se návštěvníci nehromadili.
16:00-17:00  Možnost sv. smíření v Dušičkové kapli. Po zpovědi je hned na místě možné přijmout Eucharistii.
17:15 Zavření kostela.
   
Neděle  
6:30 Otevření kostela ke kratičké návštěvě a modlitbě, aby se návštěvníci nehromadili.
6:45-7:00 Možnost přijmout Eucharistii vzadu v kostele.
7:00-8:00   Možnost sv. smíření v Dušičkové kapli. Po zpovědi je hned na místě možné přijmout Eucharistii.
8:00-8:15 Možnost přijmout Eucharistii vzadu v kostele.
8:45-10:00 Uzavření kostela.
9:00 Mše svatá v kostele bez účasti lidu přenášena na internet.
10:00-10:15  Možnost přijmout Eucharistii vzadu v kostele.
16:00-17:00  Možnost sv. smíření v Dušičkové kapli. Po zpovědi je hned na místě možné přijmout Eucharistii.
17:00-17:15  Možnost přijmout Eucharistii vzadu v kostele.
17:15 Zavření kostela.
17:30 Mše svatá v kostele bez účasti lidu přenášena na internet.


Intence na mši sv. budou odslouženy v domluvených termínech. Nové intence je možné domluvit na tel. 221 990 281.

Vzhledem k tomu, že Praha je "na červeném semaforu" jsou katecheze dětí do "změny barvy" zrušeny. Toto se týká
i dalších aktivit farnosti v souvislosti s platnými hygienickými nařízeními.

Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb farnosti v souvislosti s touto složitou dobou. Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela (č.ú. 5078551307/4000) jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na nějakou částku, byť malou. Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Případné dotazy pište na farní e-mail nebo telefonujte na vrátnici rezidence.

* * *

Četba životopisů svatých – činnost na doma
Ve farním Zpravodaji se objevují Liturgické kalendáře světců. Většinou se pouze dozvíte, kdy má kdo svátek. Už delší čas pomýšlíme na to, že by se u některých světců mohla objevit Vaše úvaha, která by neposkytovala životní běh dotyčné osoby, ale snažila se odpovědět na otázky: „Kým byl pro něj Ježíš? Jak se Bůh projevil v jeho životě?
Jak tento člověk odpověděl na Boží výzvu ke svatosti? Jak můžeme příklad tohoto světce následovat?“

Takže kdo máte čas a chuť – tvořme společně encyklopedii svatých! Vyberte si světce a zašlete nám příslušné „heslo“! Mělo by mít tuto formu: Jméno světce. Století a země ve které žil. Základní činnost, kterou vykonával. Čím Vás oslovil (ve smyslu výše uvedených otázek). Pramen, ze kterého jste čerpali – kniha, film, audiokniha.

Příspěvky zašlete na info@kostelignac.cz nebo (kdo nemá internet) poštou na Ječná 2, Praha 2. O přijetí textu rozhoduje duchovní správa. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Pokud je duchovní správa využije (nejen
do Zpravodaje), nebude uvádět jméno zasílajícího ani autora.

Povzbuzující citát z bible – činnost na doma
Chtěli bychom sesbírat citáty z bible, které jsou Vaší radostí a obohacují Vás nebo Vám pomáhají v nelehkých chvílích. Rádi bych je pak využili např. při Noci kostelů. Máte-li nějaké takové „slovo“, napište je na info@kostelignac.cz
nebo (kdo nemá internet) poštou na Ječná 2, Praha 2.

Peněžní sbírka pro beatifikační proces P. Adolfa Kajpra SJ
Pro proces blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ, který je spojen s naším kostelem, byl zřízen oddělený účet u Fio banky
(č. ú. 2501753536/2010). Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem
na nějakou částku, byť malou. Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.Všem přispěvatelům srdečně děkujeme.

 

 

Publikováno: 20.10.2015 04:29
Aktualizováno: 26.10.2020 05:06