Publikováno: 06.12.2020 09:17

Milí přátelé,

vstoupili jsme do koronavirového adventu a máme radost z uvolnění restrikce počtu účastníků bohoslužeb, stále však zůstáváme opatrní a zodpovědní...

Publikováno: 01.11.2020 13:56

Život jde dál a Pán nás vede

Milí přátelé,
měsíc listopad se přihnal nenadále a skrytě, ale je tu...

Publikováno: 03.10.2020 06:15

Prosme, naslouchejme, učme se, konejme

Milí přátelé,
začíná měsíc říjen a s ním se obvykle naplno rozbíhají nejrůznější setkání a aktivity, výuka náboženství, přípravy
na svátosti, studentské bohoslužby, umělecká vystoupení, besedy atd...

Publikováno: 09.09.2020 15:35

Setkání

Vážení a milí návštěvníci našeho kostela, vy, kteří máte užší vazbu k našemu společenství, i vy, kteří přicházíte jen
na některé bohoslužby nebo občas...

Publikováno: 03.07.2020 11:54

Léto a změny

Vstupujeme do času letních prázdnin a dovolených, který přináší příležitosti k odpočinku, k obnovení sil...

Publikováno: 13.06.2020 14:44

Vděčnost

Při svatodušní vigílii v sobotu 30. května jsme byli svědky udílení iniciačních svátostí, které se nemohly konat
o velikonoční vigílii a byly odloženy pro tuto příležitost v závěru doby velikonoční...

Publikováno: 02.03.2020 13:04

Smysl postní doby

Ve znamení popelce jsme vstoupili do postní doby, vyzývající k pokání, k proměně života...

Publikováno: 01.02.2020 14:00

Den zasvěceného života

Svátek Uvedení Páně do chrámu, který slavíme 2...

Publikováno: 06.01.2020 11:33

Prostý vánoční zázrak

Pater Adolf Kajpr SJ v jednom svém kázání uvádí:

Teprve od té chvíle, kdy Kristus se objevil mezi námi, dostal svět a dostalo lidstvo svůj pravý smysl...