Publikováno: 30.12.2019 17:27

Advent

Každý z nás má zkušenost s tím, že na něco čas od času čeká...

Publikováno: 06.11.2019 11:59

Smrt a život

Na začátku měsíce listopadu slavíme Vzpomínku na všechny věrné zemřelé...

Publikováno: 30.08.2019 03:42

Návrat P. Adolfa Kajpra SJ

V tomto měsíci si připomeneme kulaté výročí úmrtí P...

Publikováno: 27.06.2019 09:27

Prázdniny

Jsou před námi letní měsíce červenec a srpen, čas dovolených, prázdnin, odpočinku...

Publikováno: 04.06.2019 10:27

Život v Duchu svatém

Velikonoční doba nám vrcholí slavností Seslání Ducha svatého, příchodem Přímluvce, kterého Kristus dává své církvi a skrze něhož stále zůstává s námi...

Publikováno: 05.05.2019 07:13

Velikonoce a Maria

Slavili jsme velikonoční svátky a prožíváme velikonoční dobu, která nám letos trvá až do 9...

Publikováno: 05.05.2019 07:12
Publikováno: 05.05.2019 06:52

V prachu a pokání

Postní doba nám klepe na dveře...

Publikováno: 26.02.2019 15:11

Slova z Panamy

Papež František se účastnil od 23...

Publikováno: 06.01.2019 15:55

Vánoční čas

V liturgii církve Vánoce nejsou jen jednodenní záležitostí, která skončí, když uplyne 25...