Publikováno: 01.11.2018 11:54

Směřování k domovu

V sobotu 29. září, na svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, byl ve Všeobecné fakultní nemocnici ve svých 88 letech ve vážném stavu hospitalizován člen naší jezuitské komunity, P...

Publikováno: 03.10.2018 10:04

Jezuitské momenty a růžencový měsíc

Druhá polovina měsíce září nám znovu připomněla některé významné jezuitské momenty z naší historie...

Publikováno: 27.08.2018 04:58

Prosba o požehnání
Měsíc září s sebou přináší začátek školního roku, to znamená i nemálo nových výzev a starostí rodičům, dětem i vyučujícím...

Publikováno: 12.08.2018 18:35

Vděčné ohlédnutí
Přelom konce školního roku a začátku prázdnin pro nás může být příležitostí k ohlédnutí se nazpět za uplynulým rokem...

Publikováno: 12.06.2018 12:23

Svatý Alois Gonzaga SJ

Papež František letos vyzval církev, aby zaměřila svou pozornost zvlášť na mladé lidi...

Publikováno: 16.05.2018 11:45

„Všude blízko svého Krista“

Naše země přivítala v dubnových dnech návrat kardinála Josefa Berana do Prahy...

Publikováno: 09.04.2018 08:16

Velikonoce

Toto roční období, které prožíváme, nám dává tušit, že předobraz Velikonoc je už svým způsobem zapsán v Božím díle stvoření, v našem jarním očekávání nového života...

Publikováno: 02.03.2018 03:27

Bože všemohoucí, náš nebeský Otče,
tys dal světu svého Syna,
aby v něm našlo všechno svůj smysl a jednotu,
ty v nás vzbuzuješ touhu, abychom ho následovali;
shlédni na tyto naše katechumeny a dej,
ať jdou věrně za tvým slovem,
aby je tvůj Syn přijal do své církve,
aby je utvrdil svým svatým Duchem
a vedl je podle svého zaslíbení do věčného království...

Publikováno: 02.02.2018 17:54

Memento na začátku svatopostní doby

     Popeleční středa letos připadá na 14...

Publikováno: 02.02.2018 17:46