Publikováno: 01.12.2017 03:52

Jezuitští svatí

Zkraje prosince si připomínáme hned několik jezuitských světců...

Publikováno: 03.10.2017 12:10

Příklady víry

V neděli 17. září jsme děkovali za příklad víry P...

Publikováno: 01.09.2017 03:54

Bože Otče, vpravdě svatý,
chválíme Tě, neboť všichni, kdo se přimykají ke Kristu a jsou s ním jednoho Ducha, žijí v Tvé přítomnosti a vyzařují Tvou svatost...

Publikováno: 07.06.2017 10:43

Duch pravdy
Velikonoční doba pro nás ústí do slavnosti Seslání Ducha svatého, která nám připomíná, že Bůh naplňuje svou církev svým Duchem, aby ona v jeho síle mohla hlásat Krista a jeho evangelium celému světu, aby mohla zprostředkovat poznání Boha všem národům...

Publikováno: 03.05.2017 10:40

Krása Velikonoc

     Prožili jsme velikonoční svátky, na které jsme se dlouhou dobu připravovali, a nyní prožíváme a budeme prožívat celou dobu velikonoční...

Publikováno: 18.04.2017 08:17

Cesta k velikonočnímu tajemství

Zdá se, že to bylo včera, kdy jsme přijímali znamení pokání, popelec, na svá čela, kdy jsme zahajovali dobu postní, čas naší přípravy na Velikonoce, čas nabízející nám řadu zastavení a podnětů k zamyšlení...

Publikováno: 01.03.2017 07:52

Postní doba

Liturgie Popeleční středy nám zprostředkuje Hospodinovu výzvu ústy proroka Joela: Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči! (Jl 2,12)

Smyslem a cílem našeho postního snažení není sebemrskačství, ale přiblížení našeho srdce Bohu...

Publikováno: 07.02.2017 08:58

Zasvěcený život

Na 2. února připadá svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy si připomínáme Ježíšovo zasvěcení Otci: Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu! (Lk 2, 22-23)

Tento svátek je od roku 1997 oficiálně také dnem zasvěceného života, a to díky papeži, sv...

Publikováno: 01.01.2017 14:19

Vánoční čas
Prožíváme vánoční čas, slavíme v liturgii příchod očekávaného Spasitele...