Publikováno: 07.12.2016 03:51

Advent
První nedělí adventní jsme vstoupili do doby, která nás zve k hlubšímu soustředění a rozjímání...

Publikováno: 07.11.2016 00:34

Nový generál
Novým, v pořadí třicátým prvním, generálním představeným jezuitské-ho řádu byl 14...

Publikováno: 03.10.2016 04:56

Svědectví víry
V sobotu 17. září jsme si připomněli hned dva jezuity, kteří nám podávají příkladné svědectví víry...

Publikováno: 07.09.2016 11:28

Změna je...
Uplynulé léto bylo ve znamení změn, přesunů a stěhování...

Publikováno: 07.07.2016 04:48

Křídla?
Ano, opravdu, červenec-srpen jsou křídla orla. Tyto měsíce vytvářejí cosi biblického: „a budou ti dva jedno…“ (Mt 19,5)...

Publikováno: 03.06.2016 04:28

Bůh s bohatým Srdcem
Svěží a něžný život je jaro...

Publikováno: 02.05.2016 10:50
Máj věru Mariin
Věru květen! Čí srdce by nevolalo Maria! Oživující krása: křehké barvy, spanilost ratolestí a víc srdce než oči sytící krása nového života...
Publikováno: 28.03.2016 03:31

Velikonoce a re-kreace
Připomínáme si 150. výročí návratu otců Tovaryšstva na Nové Město...

Publikováno: 07.03.2016 09:08

Obnova života
Půst nás zbavuje strachu z kříže a vede ke vzkříšení...

Publikováno: 03.02.2016 02:44

Vděčnost
Denně máme být za co vděčni, a tím více ročně...

Publikováno: 07.01.2016 09:33

Svatý rok milosrdenství

Milosrdní jako Otec

"Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!" Tato slova píše papež František v bule, jíž vyhlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství...

Publikováno: 04.01.2016 03:04

       Milí bratři a sestry, milé děti,

soška Jezulátka obrací naši mysl k tajemství Vtělení, k všemohoucímu Bohu, který se stal člověkem a 30 let žil ve skromné rodině z Nazareta...