Vánoce v kostele sv. Štěpána

     26. 12.     SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PATRONA KOSTELA A NAŠÍ FARNOSTI   11:00     poutní mše sv.                                       (účinkovat bude Svatogothartský chrámový sbor)
         1. 1.     SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE  11:00

Vzhledem k epidemické situaci, prosíme, sledujte web kostela.
 

Prohlídka v kostele sv. Štěpána

     Na svátek sv. Štěpána v neděli 26. prosince v 15 hodin se ve farním kostele sv. Štěpána koná mimořádná vánoční komentovaná prohlídka „Na Štěpána u Štěpána“. Mgr. Michael Soukup promluví o historii a mimořádném významu tohoto chrámu a o jeho patronovi sv. Štěpánovi, jáhnovi a prvomučedníkovi. Pozornost bude věnovat jeho zobrazením v kostele /mistrovský barokní obraz Matěje Zimprechta na hlavním oltáři a sádrová plastika z r. 1909
v severní lodi/ a zdejším poutním slavnostem, které v minulosti byly významnou událostí pražských Vánoc.

Dále se zaměří na unikátní milostný pozdně gotický obraz Madony Svatoštěpánské a především na zdejší půvabné dřevěné jesličky tradičně vystavované v boční Kornelské kapli. Betlém vytvořil počátkem 20. století pražský řezbář František Vratislav Buk (1855-1927), jehož Závod pro umělecko-průmyslové práce ze dřeva sídlící v Jilské ulici
na pražském Starém Městě vytvořil celou plejádu chrámových betlémů, a to ne jenom v Praze.

Součástí programu budou krátká intermezza s varhanními preludii na motivy vánočních koled a na závěr společný zpěv českého vánočního hymnu „Narodil se Kristus Pán“.

Sraz účastníků prohlídky je před vchodem do kostela v 15 hodin. Vstupné 100,- Kč jako příspěvek na kostel se bude vybírat při vstupu do kostela.

POZOR: Během prohlídky bude kostel uzavřen a všichni účastníci musí mít nasazeny respirátory!!!

Prosíme, vzhledem k epidemické situaci sledujete web kostela – zda se akce uskuteční. Děkujeme.

Publikováno: 11.12.2021 15:58
Aktualizováno: 26.12.2021 10:12