Modlitba na přímluvu P. Adolfa Kajpra SJ

Bože Otče, vpravdě svatý,
chválíme Tě, neboť všichni, kdo se přimykají ke Kristu a jsou s ním jednoho Ducha, žijí v Tvé přítomnosti a vyzařují Tvou svatost. Děkujeme Ti, že jsi tuto milost dal i svému služebníku Adolfu Kajprovi. Slovem
i příkladem vedl své současníky k maximálnímu křesťanství a byl kvůli tomu pronásledován, týrán
a vězněn v nacistických koncentračních táborech i v komunistických žalářích, kde pro víru v Tebe zemřel.
Prosíme Tě proto, abys oslavil své jméno tím, že nám církev představí Adolfa Kajpra jako příklad hodný úcty a následování. Vyslyš pro jeho přímluvu modlitby, jež Ti předkládáme, a dej, abychom i my dospěli
k hlubokému obrácení, porozuměli své současnosti a dokázali jí vydávat pravdivé a účinné svědectví
o milosrdné lásce Boha Otce, Syna a Ducha svatého.
Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

Publikováno: 06.06.2019 13:10
Aktualizováno: 02.07.2019 13:56