Noc kostelů

     Letos přivítáme návštěvníky Noci kostelů v pátek 2. června.


Příprava Noci kostelů bude probíhat v pátek 26. května od 14:00 do 17:00 hod. (přibližně).

 Je třeba připravit velký polystyrénový kostel pro děti, nachystat nástěnky na vnitřní i vnější program, vystříhat
a zkompletovat různý materiál k rozdávání…. Vítáni budou mladší i senioři. Je vhodné si vzít oděv, který je možné zašpinit (zejména budete-li pracovat na opravě polystyrénového kostela).  Není třeba se hlásit. S případnými dotazy se obracejte na Terezu Novotnou.

Zhodnocení Noci kostelů naší farnosti proběhne v neděli 11. června po mši sv. v 9 hod. v sále Ignáce Raaba. Všichni dobrovolníci jsou zváni.

Prosíme podpořte tuto velkou akci už teď modlitbou. Děkujeme!

Stále je možné se hlásit na pomoc jako dobrovolník, kterých je třeba hodně.


Program v našem chrámu je rozdělen z praktických důvodů na dva celky: v kostele, jehož návštěvníci jsou většinou dospělí lidé a na dvoře rezidence, jehož návštěvníci jsou většinou děti. Program v kostele má na starosti Dana Jaklová a na dvoře Tereza Novotná.

Program Noci kostelů 2. června 2023 v kostele sv. Ignáce, Praha – Nové Město

Kostel sv. Ignáce (vchod z Karlova náměstí, Praha 2)

19:00 Zahájení, uvítání, představení programu Noci kostelů
19:15 Požehnání přinesených předmětů (růžence, křížky, obrázky, telefony, věci každodenní potřeby) s vysvětlením, proč se žehná
19:30 Komentovaná prohlídka kostela
20:30 Prohlídka galerie a kůru s výkladem o varhanách
21:15 Požehnání přinesených předmětů (růžence, křížky, obrázky, telefony, věci každodenní potřeby) s vysvětlením, proč se žehná
21:30 Přednáška P. Petra Havlíčka SJ - „Stal jsem se jezuitou rád!“ 
Historie i současnost řádu Tovaryšstva Ježíšova.
22:15 Požehnání přinesených předmětů (růžence, křížky, obrázky, telefony, věci každodenní potřeby) s vysvětlením, proč se žehná  
22:30 Prohlídka kostela s překvapením
23:45 Požehnání přinesených předmětů (růžence, křížky, obrázky, telefony, věci každodenní potřeby) s vysvětlením, proč se žehná
23:50 Rozloučení a ukončení Noci kostelů
celovečerní „Můžu se pomodlit?“
Každý má čas od času starosti, se kterými si neví rady. Někdy se uchyluje k modlitbě jako k poslední šanci. Modlitba může být ale i první šancí, prvním krokem v našem životě. Pojďte to zkusit!
celovečerní „K čemu se to používá?“
Výstava předmětů, jež se používají v kostele, s prohlídkou sakristie a se zaměřením na téma křest.


Dvůr u kostela sv. Ignáce (vchod z Ječné 2, Praha 2)
Tato část programu je určena zvláště rodinám s dětmi. Probíhá venku a bude se konat pouze za příznivého počasí. Ve čtvrtek 1. 6. je možné absolvovat program pro přihlášené skupiny z MŠ. (Přihlášení možné na emailu tereza@kostelignac.cz).

18:00–21:00 „Kostel? Místo i pro Tebe“ (program pro maličké i velké děti): Poznávací hra s velkým polystyrénovým kostelem.
Zjistíte: co je kostel, proč se staví a co se v něm nachází.
Proč do něj lidé přichází a co je křest.

Základní program trvá cca 30 minut. Lze tu být i delší čas a věnovat se tvorbě v tematických výtvarných dílnách:
„Bible“ – co je to za knihu?
„Ryba a kříž“ – proč jsou znamením křesťanů?
„Vitráž“ – proč je kostel krásně vyzdoben?
Materiálem nám bude plexisklo, temperové barvy, papír, lepidlo, korálky, vlna... Vítáni jsou i „nevýtvarníci“.

Komentovaná minivýstava předmětů, jež se používají v kostele.

Možnost rozhovoru: jsou přítomni věřící (kněží i laici), kteří jsou návštěvníkům k dispozici, aby jim zodpověděli dotazy, případně s nimi hovořili o otázkách víry a o smyslu lidské existence.


Letos není k dispozici brožura Noci kostelů. Všechny programy jsou na www.nockostelu.cz


Hodnocení Noci kostelů v kostele sv. Ignáce bude v neděli 11. června 2023 po mši sv. v 9:00 h. v sále Ignáce Raaba. Všichni dobrovolníci jsou zváni.

Prosíme podpořte tuto velkou akci už teď modlitbou. Děkujeme.

Publikováno: 01.04.2023 19:43
Aktualizováno: 18.05.2023 13:39