Modlitba na přímluvu P. A. Kajpra SJ

Případné blahořečení P. Kajpra je nyní připravováno. 

Modlitba na přímluvu P. Adolfa Kajpra SJ za uzdravení sestry Anny Stachové SSJ
Děkujeme všem,
kteří se připojili k modlitbě za uzdravení sestry Anny Stachové. Společná modlitba probíhala v našem kostele
po devět dní (9. - 17. 6.) krátkou pobožností a modlíme se i nadále v přímluvách při mši svaté.
Původně plánovaný termín operace 17. června byl přesunutý na pondělí 1. července 2019. Sr. Anna je v těchto dnech v domácím prostředí a do nemocnice nastoupí 30. června.
                                                                                          Sr. Anna Vacková SSJ

 

Text modlitby:
Bože Otče, vpravdě svatý,
chválíme Tě, neboť všichni, kdo se přimykají ke Kristu a jsou s ním jednoho Ducha, žijí v Tvé přítomnosti a vyzařují Tvou svatost. Děkujeme Ti, že jsi tuto milost dal i svému služebníku Adolfu Kajprovi. Slovem
i příkladem vedl své současníky k maximálnímu křesťanství a byl kvůli tomu pronásledován, týrán
a vězněn v nacistických koncentračních táborech i v komunistických žalářích, kde pro víru v Tebe zemřel.
Prosíme Tě proto, abys oslavil své jméno tím, že nám církev představí Adolfa Kajpra jako příklad hodný úcty a následování. Vyslyš pro jeho přímluvu modlitby, jež Ti předkládáme, a dej, abychom i my dospěli
k hlubokému obrácení, porozuměli své současnosti a dokázali jí vydávat pravdivé a účinné svědectví
o milosrdné lásce Boha Otce, Syna a Ducha svatého.
Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

Publikováno: 06.06.2019 13:15
Aktualizováno: 27.06.2019 10:29