Synodální skupina

    V pondělí 18. září v 18:15 do 19:30 h. srdečně zveme na první ze tří podzimních setkání synodální skupiny 
s imaginativní modlitbou o vyjití Abraháma z rodné země z knihy Genesis na téma Společenství, které se rozšiřuje.
    Další setkání budou v pondělí 16. října na téma Spoluzodpovědnost v poslání s modlitbou o Ježíšovi a Samařance z Janova evangelia a 30. října na téma Spoluúčast, zodpovědnost a autorita s modlitbou o Petru a setníku Korneliovi ze Skutků apoštolů.
    Setkání začne modlitbou a bude pokračovat konverzací nad tématy obvyklým synodálním způsobem.
    Sraz na vrátnici v Ječné 2, Praha 2 (v průjezdu doleva po schodech, první dveře vpravo). Není třeba hlásit se předem.

Publikováno: 28.08.2023 18:21
Aktualizováno: 28.08.2023 18:24