Živé dějiny církve

     V letošním roce nabídneme u sv. Ignáce cyklus přednášek o tématech z dějin církve, které mají přesah 
do současnosti. Pohled na dějiny v křesťanské perspektivě totiž přináší nejen lepší porozumění naší současnosti, ale je zároveň i pohledem plným naděje a očekávání, a to i v nelehkých časech.

Publikováno: 01.10.2022 19:32
Aktualizováno: 21.10.2022 19:54