Úvod do Nového zákona

doprovázející: P. Cyril John SJ

Na setkání není třeba se hlásit. Sraz na vrátnici (Ječná 2, Praha 2) v 18:15 h. .

Obsah setkání:
31. ledna (úterý):
IV. Evangelium (podle Jana). Doba a místo vzniku. Struktura. Petrovo vyznání. Zázračný rybolov.

28. února (úterý):
Skutky apoštolů, šíření křesťanství, obrácení sv. Pavla a jeho apoštolské cesty. Římská říše v 1. Století. První křesťanské obce: Jeruzalém, syrská Antiochie, Efesus, Korint, Atény, Řím.

28. března (úterý):
Velikonoce. Židovský a křesťanský význam, analogie. Datum slavení. Naplnění předpovědí. Eliáš jako obrácený archetyp Krista. Hospodinův služebník z Iz 53. Žalm 22 a jeho ozvěny v evangeliích.

25. dubna (úterý):
Listy spojené s apoštolem Pavlem (protopavlovské, deuteropavlovské, tritopavlovské a List židům), šest hlavních témat v Pavlových listech.

30. května (úterý):
Listy všeobecné (list Jakubův, 1.-2. List Petrův, 1.-3. List Janův, list Judův). Kniha Zjevení apoštola Jana (Apokalypsa).

 

Publikováno: 27.08.2022 17:59
Aktualizováno: 26.12.2022 17:17