Duchovní obnova pro dospělé

Obrat „duchovní obnova“ označuje krátké intenzivní setkání věnované modlitbě, ponaučení o životě víry a případně
i svátosti smíření.

Účastníky Duchovní obnovy doprovázel P. Ludvík Armbruster, SJ, který se nemuže (pro stáří) věnovat této aktivitě.
V současné době se hledá nový formát těchto setkání. Děkujeme za trpělivost.

Publikováno: 20.10.2015 05:36
Aktualizováno: 30.08.2019 04:21