Noc kostelů 2018

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:30 - 19:55 Koncert klasické hudby
Alžběta Korčáková – zpěv, Adam Němec – varhany
19:00 - 20:00 Přednáška: „České nebe": PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. - Historický ústav AV ČR
Kdo patří mezi české světce? Jak žili a jak se poznají?
19:00 - 22:00 Program pro děti: poznávací hra pro maličké i velké děti „Kostel – místo i pro Tebe“ s velkým polystyrénovým kostelem.
Co je kostel? Proč se staví a co se v něm nachází? Můžete si vyrobit a odnést papírový model kostela. V případě hezkého počasí se program odehrává v přilehlé zahradě.
20:00 - 20:20 Požehnání přinesených předmětů (např. růženců, křížků, obrázků) s vysvětlením proč se žehná: P. Pavel Bačo SJ
20:20 - 21:20 Komentovaná prohlídka kostela s důrazem na české světce
Co je kostel a co v něm mohu dělat? Proč se staví a co se v něm nachází?
21:05 - 21:20 Komentovaná prohlídka varhan i kůru: Emanuel Vittek
21:20 - 22:20 Přednáška: „České nebe": PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. - Historický ústav AV ČR
Kdo patří mezi české světce? Jak žili a jak se poznají?
22:20 - 22:40 Požehnání přinesených předmětů (např. růženců, křížků, obrázků) s vysvětlením proč se žehná: P. Pavel Bačo SJ
22:40 - 23:25 Komentovaná prohlídka kostela s důrazem na české světce
Co je kostel a co v něm mohu dělat? Proč se staví a co se v něm nachází?
23:25 - 23:40 Komentovaná prohlídka varhan i kůru: Emanuel Vittek
Celovečerní­ program:
Modlitba!? Co to je?
Můžeme se společně modlit za to, na čem Vám záleží. Můžete si připomenout texty modliteb a některé si i odnést s sebou.
Možnost rozhovoru
V kostele jsou přítomni věřící (kněží i laici), kteří jsou Vám k dispozici, aby zodpověděli dotazy, případně hovořili o otázkách víry a o smyslu lidské existence.
Možnost svátosti smíření (zpovědi)
K čemu se to používá?
Výstava předmětů, jež se používají v kostele.
Publikováno: 07.05.2018 00:24
Aktualizováno: 22.05.2018 11:37