Půlroční kalendář aktivit

Kalendář aktivit u kostelů sv. Ignáce z Loyoly a sv. Štěpána v Praze - Novém Městě (únor - září 2017)
 

 

únor

   
4. února (sobota) Duchovní obnova pro dospělé
5. února (neděle) „Velké kafe“
  Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod.: Svatoignácký sbor
12. února (neděle) Hudební doprovod mše sv. v 17:30 hod.; Chrám. pěv. sbor Ignis
   
  březen
   
1. března (středa) Popeleční středa (začíná postní doba)
4. března (sobota) Duchovní obnova pro dospělé
5. března (neděle) „Velké kafe“
19. března (neděle) Při mši sv. v 9:00 hod. - první skrutinium našich katechumenů   
                              Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod.: Svatoignácký sbor   
26. března (neděle) Při mši sv. v 9:00 hod. - druhé skrutinium našich katechumenů 
   
  duben
   
1.dubna (sobota) Duchovní obnova pro dospělé
2. dubna (neděle) „Velké kafe“
                                    Při mši sv. v 9:00 hod. - třetí skrutinium našich katechumenů
8. dubna (sobota) „Co se stalo o velikonocích“ - akce pro děti
9. dubna (neděle) Křížová cesta - Pergolesi: Stabat Mater od 16:00 hod.
13. – 16. dubna  Velikonoční triduum
13. dubna (čtvrtek) Hudební doprovod mše sv. v 17:30 hod. Svatoignácký sbor
14. dubna (pátek) Hudební doprovod obřadů Velkého pátku Svatoignácký sbor
15. dubna (sobota) Modlitba breviáře: ranní chvály od 7:30 hod.
16. dubna (neděle) Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod.: Svatoignácký sbor 
  „Velké kafe“
20. dubna (čtvrtek) Mše sv. v 10:00 hod. pro býv. studenty gymnázia v Bohosudově
27. dubna (čtvrtek) Mše sv. v 10:00 hod. za zemřelé členy PTP
   
  květen
   
6. května (sobota) Duchovní obnova pro dospělé
7. května (neděle) „Velké kafe“
                                                                     Adorace (od 14:00 hod.) na závěr týdne modliteb za duchovní povolání                                     
13. května (sobota) Jarní farní výlet
14. května (neděle) Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod.: Svatoignácký sbor 
   
  červen
   
3. června (sobota) Duchovní obnova pro dospělé
4. června (neděle) Při mši sv. v 9:00 hod. přijmou děti poprvé Krista v Eucharistii 
(první svaté  přijímání)                    
                                   „Velké kafe“
  Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod.: Svatoignácký sbor
9. června (pátek) Noc kostelů
10.-11. června (so a ne) Dny víry
25. června (neděle) Udělování svátosti biřmování při mši sv. v 9:00 hod.
  „Velké kafe“
29. června (čtvrtek) Zahradní párty na konci školního roku
   
  červenec - srpen
   
14. – 23. července   MAGIS
31. července (pondělí) Poutní slavnost sv. Ignáce z Loyoly
  Hudební doprovod mše sv. 17:30 hod. Svatoignácký sbor
   
  září
   
2. září (sobota) Duchovní obnova pro dospělé
3. září (neděle) „Velké kafe“
           Mše sv. v 9:00 hod. a 17:30 hod. s žehnáním školních pomůcek
11. září (pondělí) Zahájení katechezí (výuky náboženství) pro děti
15. září (pátek) Případné změny budou uveřejněny na webu kostela.
17. září (neděle) Mše sv. v 9:00 hod. - poděkování za příklad víry P. A. Kajpra, SJ   

 

Publikováno: 14.03.2017 01:52
Aktualizováno: 02.04.2017 21:17