Hudba v kostele sv. Ignáce

Jak adoptovat píšťalu?

varhany300.jpg

Přispěním hotově přímo v kostele
Do kasičky v kostele vložíte obnos s lístkem vybrané píšťaly (např. I. manuál, principál 8´, C), Vaším jménem, adresou a telefonem či e-mailem. Rádi bychom Vám poslali pamětní list, případně potvrzení pro odpis z daní.

Převodem na účet
Adopce je možná i převodem na účet 5078551307/4000, variabilní symbol 191313.

Osobní domluvou v zákristii
Rádi s Vámi nejvhodnější způsob pomoci probereme osobně.

Svatoignácký sbor

Svatoignácký sbor (SIS) působí při našem kostele od roku 1960. Jeho historie je úzce spjata s osobou vedoucího sboru a dlouholetého varhaníka kostela sv. Ignáce, Ing. Janem Blablou. Pravidelně doprovází slavnostní okamžiky liturgického roku a nedělní latinské bohoslužby v 11:00 hodin. Zkoušky (stav na konci roku 2013) probíhají v úterý v 18.30-20.30 hod. v sále č. 24 ve věži kostela sv. Ignáce, vchod Ječná 2.

Sbor přijímá nové zájemce.

 

Publikováno: 20.10.2015 23:38
Aktualizováno: 06.12.2015 04:54