Duchovní obnova pro dospělé

Obrat „duchovní obnova“ označuje krátké intenzivní setkání věnované modlitbě, ponaučení o životě víry a případně i svátosti smíření.

Konají se jednou měsíčně od 9:00 do 14:00 hod. ve věži kostela (Ječná 2, Praha 2). Od 15:00 hod. je dále možnost adorace v kostele a od 15:30 hod. mše svatá. Doprovází P. Ludvík Armbruster, SJ.

Jsou zváni i ti, kteří nikdy na duchovní obnově nebyli a neví, co je čeká – vše jim bude vysvětleno. Lze přijít i na část programu. Obnova je určena také zájemcům mimo farnost sv. Ignáce a sv. Štěpána. Akce je zdarma, není třeba se předem hlásit.

Publikováno: 20.10.2015 05:36
Aktualizováno: 09.11.2015 08:38