ÚTES

Úterní společenství (Útes) – jeho cílem je nabídnout lidem možnost duchovně se rozvíjet, bavit se společně
o duchovních věcech a modlit se. Některá setkání jsou vyloženě modlitební (např. se zpěvem chval), jiná biblická a/nebo diskuzní. Útes se koná jednou za 14 dní za účasti cca 8 – 15 lidí, jejichž složení není vždy stejné, neboť společenství je otevřené i jen „příležitostně“ příchozím.

Za organizaci aktivity odpovídá David z VKH.

Publikováno: 18.01.2017 04:03
Aktualizováno: 18.01.2017 04:15