Náš tým

Seznamte se s naším týmem


P. Pavel Bačo SJ

rektor kostela

Pavel Bačo se narodil v Brumově-Bylnici. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v roce 1992. Po dvouletém noviciátě v Kolíně odešel studovat filosofii na Hoch­­​​schule für Phi​losophie v Mnichově. V letech 1996 až 1998 vykonal svou pastorační praxi při duchovní správě jezuitského kostela a Vysokoškolském katolickém hnutí v Brně. Od roku 1998 studoval teologii v irském Dublinu, v roce 2001 přešel na postgraduální studium systematické teologie na Heythrop College v Londýně. Odtud se v únoru 2003 vrátil zpět do provincie. V letech 2003-2011 působil v Olomouci jako studentský kaplan při Vysokoškolském katolickém hnutí a farář Akademické farnosti u kostela Panny Marie Sněžné. V letech 2011-2012 absolvoval třetí probaci v irském Dublinu.

Do provincie se vrátil na jaře roku 2012 a byl poslán do Brna. Tam 27. listopadu 2012 složil do rukou generálního představeného jezuitského řádu Adolfa Nicoláse své poslední sliby. Od podzimu 2012 do léta 2013 vykonával funkci rektora kostela Nanebevzetí Panny Marie "u jezuitů". Na počátku roku 2013 převzal funkci kaplana pro vysokoškoláky při Vysokoškolském katolickém hnutí. Od 1. srpna 2016 je rektorem kostela sv. Ignáce z Loyoly v Praze.

E-mail: rektor@kostelignac.cz



P. Jiří Kovář SJ

kaplan

Narodil se 6. dubna 1958 v Třebíči v rodině s 9 sourozenci. Po studiu střední průmyslové školy (obor silnoproud) pracoval krátce v Energetických závodech v Třebíči. V rámci základní vojenské služby se mu naskytla příležitost působit v Armádním uměleckém souboru v Praze a tuto hudební zkušenost zužitkoval v angažmá ve Státním sboru v Brně. V r. 1980 však zvolil jinou životní cestu: vstoupil do semináře v Litoměřicích a v r. 1985 přijal kněžské svěcení. Jako kaplan působil tři roky v Jihlavě a poté následovala řada venkovských farností: Zhoř, Jamné, Vysoké Studnice. V r. 1992 vstoupil do jezuitského noviciátu na Sv. Hostýně, později v Kolíně. V letech 1995-1996 pracoval v České sekci Radia Vatikán v Římě. Po návratu byl v r. 1997-1998 studentským kaplanem v Olomouci a poté na Stojanově gymnáziu na Velehradě. Od r. 2005 až do letošního příchodu do Prahy působil jako farář v Českém Těšíně.

E-mail: info@kostelignac.cz



Josef Blaha SJ

kaplan

Narodil se 11. července 1963 v Brně. Po studiích na základní škole a gymnáziu v Brně začal v roce 1981 studovat v Litoměřicích teologii. O dva roky později vstoupil tajně do jezuitského řádu. V roce 1988 byl vysvěcen na kněze, působil nejprve v Tišnově a pak v letech 1990-1993 jako studentský kaplan v Brně. Podnikl studijní cesty do Německa, Rakouska, Anglie, Izraele, Belgie a Švédska. V roce 1993 byl na roční studijní postgraduální stáži v Paříži. Od roku 1995 působí jako duchovní v chrámu svatého Ignáce v Praze. Na CMTF UP v Olomouci obhájil v roce 2001 doktorskou práci Tóra a moderní židovská filosofie. Specializuje se na Starý zákon, judaismus a současnou židovskou filosofii. V rámci katedry pastorální a spirituální teologie na CTF UP vyučoval externě moderní židovské náboženské myšlení, nyní přednáší judaismus v Praze. Publikuje v řadě periodik a angažuje se v židovsko-křesťanském dialogu.
E-mail: info@kostelignac.cz


Mgr. Zdeněk Dubský

trvalý jáhen

Navštěvuje nemocné doma i v nemocnicích a je k dispozici k duchovním rozhovorům. Po dohodě s rektorem kostela může vést pohřební obřady či udělovat svátost křtu. Je zodpovědný za charitu u sv. Ignáce - CHASIG.

Kontakt: vrátnice jezuitské rezidence, Ječná 2, Praha 2, tel.: 221 990 200
E-mail: jahen@kostelignac.cz


Tereza Novotná

pastorační asistentka

E-mail: tereza@kostelignac.cz


sestra Anna Stachová SSJ

kostelnice

Členka řeholní Společnosti sester Ježíšových.


Jindřich Táborský

kostelník


Ing. Jan Blabla

varhaník, sbormistr

Dlouholetý varhaník v kostele sv. Ignáce a sbormistr Svatoignáckého sboru.


Emanuel Vittek

varhaník

E-mail: varhanik@kostelignac.cz


Správce webu
 

Email: webadmin@kostelignac.cz

Publikováno: 21.10.2015 21:09
Aktualizováno: 03.09.2018 15:50