Farnost sv. Štěpána

Kostel sv. Ignáce.
Kostel sv. Štěpána.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání a výchova,
mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské katolické hnutí

Společenství pracujících i seniorů, příprava na svátosti, čtvrteční setkání mládeže...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké a malé kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • V úterý, 22. října od 19:00 h se uskuteční koncert komorního sboru Vocalica.
  • V neděli 27. 10. bude beseda „Otec Špidlík mezi námi“. Přednášejícím je P. Altrichter SJ. V Družinském sále od 10:15 h.
  • Od pátku 25. 10. je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých podmínek. Více na můžete dozvědět na nástěnce v tzv. Dušičkové kapli.
  • Naše farnost dostala velké množství oblečení, zvláště pro rodiny s dětmi. Věci jsou zdarma k dispozici v neděli (22. 10.) od 10 do 15 h. v sále Ignáce Raaba.
  • Nedělní kázání z 6. října najdete zde.
Aktualizováno 18.10.2019

Vzpomínková mše

za otce Josefa Koláčka SJ

Zádušní mše se koná 7. října v 19 hodin v kostele sv. Ignáce Praha - Nové město. Mši svatou slouží provinciál P. Petr Přádka SJ. Zde též ke stažení.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
31.07.2019 Poutní slavnost 2019
24.05.2019 Noc kostelů 2019
18.05.2019 Farní výlet
20.04.2019 Velikonoční vigilie 2019
15.12.2018 Dny víry, advent 2018
01.12.2018 1. adventní neděle 2018

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.