Kostel sv. Ignáce

Farnost sv. Štěpána.
Historie a funkce kostelů.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání
a výchova, nedělní katecheze pro děti, mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské hnutí mládeže

Společenství pracujících i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké a malé kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • Nedělní kázání najdete zde.
  • V neděli 22. dubna bude, na závěr týden modliteb za duchovní povolání, adorace od 15:00 do 17:00 hodin. Bohoslužbu v 17:30 hod., doprovodí hudbou Chrámový pěvecký sbor Ignis: zazní Schubertova mše.
  • Součástí programu při Noci kostelů u sv. Ignáce bude i rozdávání lístečků s Božím slovem. Máte-li inspiraci na konkrétní biblický verš, prosíme o jeho poslání na email info@kostelignac.cz, nebo ho vložte do sběrného boxu v sakristii kostela do 30.4.2018.
Aktualizováno 23.04.2018

MAG+S 2018

Kontemplativní v činnosti

Středoevropský Magis 2018, mezinárodní setkání mladých pořádané v duchu ignaciánské spirituality, se uskuteční 14. až 22. července. Jeho hlavní téma „Následuj mě!“ vychází z povolání sv. Petra, a účastníci budou zváni následovat Krista také po vzoru sv. Stanislava Kostky, patrona mladých lidí.

Další informace lze nalézt na jesuit.cz, či magis 2018. Dále ke stažení plakát (cca 5MB) a dokument ve Wordu.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
31.03.2018 Bílá sobota 2018.
30.03.2018 Velký pátek 2018.
29.03.2018 Zelený čtvrtek 2018.
28.02.2018 Requiem za Zdeňka Zeleného.
16.12.2017 Dny víry, advent 2017.
31.07.2017 Slavnost sv. Ignáce.
25.06.2017 Biřmování.
04.06.2017 První svaté přijímání.
15.04.2017 Bílá sobota.
14.04.2017 Velký pátek.
09.04.2017 Květná neděle.
02.04.2017 5. postní neděle, 3. skrutinium.
26.03.2017 4. postní neděle, 2. skrutinium.
19.03.2017 3. postní neděle, 1. skrutinium.
05.03.2017 1. postní neděle.

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.