Kostel sv. Ignáce

Farnost sv. Štěpána.
Historie a funkce kostelů.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání
a výchova, mše pro rodiny
s malými dětmi...

Dospělí

Společenství pracujících
i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, poradny, „Velké kafe“, prohlídka kostela, programy
pro MŠ, ZŠ…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty
a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.


Adopce varhan
Přidali jsme na náš web přehled adoptovaných píšťal. Prosím zkontrolujte, zda se povedlo vše přesunout správně. Přehled najdete v sekci "Hudba", článek "Adopce varhan". Přímý link je ZDE. Pokud najdete nějaké nesrovnalosti, kontaktujte správce webu Jiřího.

Co jsme schovali a mohlo by vám chybět.
"Svatý rok milosrdenství" najdete na cirkev.cz nebo např. na webu Arcibiskupství Pražského.
"Program MAG+S 2016" je ZDE.

Noc kostelů 2016

Program Noci kostelů u sv. Ignáce


19:00-19:30 koncert: sbor Čeští madrigalisté
19:00-21:00 pro děti: "Kostel – místo i pro Tebe", poznávací hra
19:30-21:00 přednáška s promítáním na téma: "Bůh a vesmír" - RNDr. Jiří Grygar, CSc.
21:15-22:00 přednáška "V koho věřím a proč?" P. Josef Stuchlý, SJ
22:30-23:00 komentovaná prohlídka kostela P. Josef Čunek, SJ

Všechny podrobnosti, které průběžně aktualizujeme, najdete ZDE. Vynikající program nabízí i kostel sv. Štěpána. Podívejte se SEM.