Kostel sv. Ignáce

Farnost sv. Štěpána.
Historie a funkce kostelů.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání a výchova,
mše sv. pro rodiny s dětmi, setkání
nad křesťanskými tématy, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské hnutí mládeže

Společenství pracujících i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké a malé kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • Nedělní kázání najdete zde.
  • V sobotu 13.10.2018 se uskuteční Podzimní farní výlet do Ratibořic, Babiččina údolí a Vambeřic. Cena činí 400 Kč. Zapisovat se můžete v sakristii. S sebou platný občanský průkaz či pas.
Aktualizováno 30.9.2018

MAG+S 2018

Kontemplativní v činnosti

Středoevropský Magis 2018, mezinárodní setkání mladých pořádané v duchu ignaciánské spirituality, se uskuteční 14. až 22. července. Jeho hlavní téma „Následuj mě!“ vychází z povolání sv. Petra, a účastníci budou zváni následovat Krista také po vzoru sv. Stanislava Kostky, patrona mladých lidí.

Další informace lze nalézt na jesuit.cz, či magis 2018. Dále ke stažení plakát (cca 5MB) a dokument ve Wordu.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
31.07.2018 Poutní slavnost 31.7.2018
12.05.2018 Výlet 12.května.
31.03.2018 Bílá sobota 2018.
30.03.2018 Velký pátek 2018.
29.03.2018 Zelený čtvrtek 2018.
28.02.2018 Requiem za Zdeňka Zeleného.
16.12.2017 Dny víry, advent 2017.
31.07.2017 Slavnost sv. Ignáce.
25.06.2017 Biřmování.
04.06.2017 První svaté přijímání.

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.