Farnost sv. Štěpána

Kostel sv. Ignáce.
Kostel sv. Štěpána.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání a výchova,
mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské katolické hnutí

Společenství pracujících i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké a malé kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • Nedělní kázání z 12.5 najdete zde.
  • Pan biskup Karel Herbst SDB bude udělovat svátost biřmování ve středu 15. května při mši sv. v 19:00 h.
  • Jarní farní výlet se uskuteční v sobotu 18. května.
  • Po celý květen budou od pondělí do pátku v 7:20 h. Mariánské litanie a po večerní mši sv. mariánské čtení a litanie.
Aktualizováno 14.5.2019

Krátká videa o liturgii

Nová řada kratičkých a trefných videospotů o liturgii


Na youtube můžete od 18. února sledovat nový seriál dvouminutových videí o mši svaté. Videa jsou zveřejňována vždy v pondělí a ve čtvrtek ve 20 hodin. Videa vycházejí z populární a popularizační knížečky Radek Tichý: Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
15.12.2018 Dny víry, advent 2018
01.12.2018 1. adventní neděle 2018
31.07.2018 Poutní slavnost 31.7.2018
12.05.2018 Výlet 12.května.
31.03.2018 Bílá sobota 2018.
30.03.2018 Velký pátek 2018.
29.03.2018 Zelený čtvrtek 2018.
28.02.2018 Requiem za Zdeňka Zeleného.

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.