Kostel sv. Ignáce

Farnost sv. Štěpána.
Historie a funkce kostelů.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání
a výchova, nedělní katecheze pro děti, mše sv. pro rodiny
s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí VKH / Vysokoškolské hnutí mládeže

Společenství pracujících
i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké a malé kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty
a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • V pátek 8. prosince, při bohoslužbě v 17:30 hod., bude předáno papežského ocenění prof. J. Svobodovi. Zazní také jeho svědectví o P. Adolfu Kajprovi SJ.
  • Od pondělí 4. 12. do 24. 12. budou zpívány při ranních bohoslužbách roráty. V pátky bude bohoslužba v 6:15 hod. s lucerničkami.
  • Máme nové video s upoutávkou na Dny víry. K vidění je na našem youtube. Upoutávku bude vysílat TV Noe.
  • K dispozici jsou letáky s programem adventních Dnů víry. Můžete je vzít i přátelům. Do programu, umístěného v Dušičkové kapli, můžete označit za jakou část programu se budete modlit.
Aktualizováno 4.12.2017

Vánoce dál

Udělejme radost dětem

Ve spolupráci s městskou částí se účastníme projektu „Vánoce dál“. Pojďme se zapojit a pomoci dětem ze sociálně slabých rodin v našem okolí, aby také u nich byly pod stromečkem dárky. Od první do druhé neděle adventní najdete v sakristii seznam dárků (přání dětí). Stačí si vybrat dárek, zapsat se do seznamu, dárek koupit a přinést ho do sakristie. Dárky poté budou ve spolupráci s městským úřadem předány rodičům dětí. Případné dotazy směřujte na pastorační asistentku.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
31.07.2017 Slavnost sv. Ignáce.
25.06.2017 Biřmování.
04.06.2017 První svaté přijímání.
15.04.2017 Bílá sobota.
14.04.2017 Velký pátek.
09.04.2017 Květná neděle.
02.04.2017 5. postní neděle, 3. skrutinium.
26.03.2017 4. postní neděle, 2. skrutinium.
19.03.2017 3. postní neděle, 1. skrutinium.
05.03.2017 1. postní neděle.
24.12.2016 Dětská Vánoční mše v 16 hod.
18.12.2016 4.adventní neděle 2016

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.