Kostel sv. Ignáce

Farnost sv. Štěpána.
Historie a funkce kostelů.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání
a výchova, nedělní katecheze pro děti, mše sv. pro rodiny
s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí VKH / Vysokoškolské hnutí mládeže

Společenství pracujících
i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké a malé kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty
a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • V pátek 17. listopadu jsou bohoslužby v 7:30 hod. a 17:30 hod.
  • K dispozici jsou letáky s programem adventních Dnů víry. Můžete je vzít i přátelům. Do programu, umístěného v Dušičkové kapli, můžete označit za jakou část programu se budete modlit.
  • V době adventu pořádáme nově Dny víry. Více informací v sekci vedle a na novém webu.
Aktualizováno 12.11.2017

Dny víry

v našem kostele

V roce 2017 jsme se rozhodli pořádat Dny víry v adventním čase. Proč? Proč ne! Čekání na vánoční tajemství se jeví jako dosti příhodné období, jak ukázat život křesťanského společenství.
Adventní Dny víry u sv. Ignáce mají bohatý program pro jednotlivce i rodiny, pro mladé, seniory, ženy, muže i děti. Přednášky, koncerty, výstavy, filmy, dílny, modlitby, žehnání. Hlavní program chystáme na pátek 1. prosince a sobotu 2. prosince a na sobotu 16. prosince. Pro tento účel jsme zřídili zcela nový web, kde se dozvíte více a který najdete na dnyviry.kostelignac.cz

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
31.07.2017 Slavnost sv. Ignáce.
25.06.2017 Biřmování.
04.06.2017 První svaté přijímání.
15.04.2017 Bílá sobota.
14.04.2017 Velký pátek.
09.04.2017 Květná neděle.
02.04.2017 5. postní neděle, 3. skrutinium.
26.03.2017 4. postní neděle, 2. skrutinium.
19.03.2017 3. postní neděle, 1. skrutinium.
05.03.2017 1. postní neděle.
24.12.2016 Dětská Vánoční mše v 16 hod.
18.12.2016 4.adventní neděle 2016

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.