Kostel sv. Ignáce

Farnost sv. Štěpána.
Historie a funkce kostelů.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání a výchova,
mše sv. pro rodiny s dětmi, setkání
nad křesťanskými tématy, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské hnutí mládeže

Společenství pracujících i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké a malé kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • V neděli 16. prosince bude Adventní koncert od 19:00 hod.
  • Velké díky všem, kteří se zapojili do programu „Vánoce dál“ na pomoc sociálně znevýhodněným rodinám.
  • Nedělní kázání najdete zde.
Aktualizováno 16.12.2018

Bulletin Jezuité

Číslo: 2/2018
Ročník: XXVII
Téma: Pomáhat duším
- Ignácova péče o druhé
- Plody poslední kongregace
- Rozhovor s Petrem Vacíkem o jeho pobytu na Srí Lance
- Inkulturace v Africe
- Patron mládeže sv. Alois
- Odešel Zdeněk Zelený, skaut tělem i duší

Uzávěrka: 15.5.2018
PDF (1,5 MB)

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
01.12.2018 1. adventní neděle 2018
31.07.2018 Poutní slavnost 31.7.2018
12.05.2018 Výlet 12.května.
31.03.2018 Bílá sobota 2018.
30.03.2018 Velký pátek 2018.
29.03.2018 Zelený čtvrtek 2018.
28.02.2018 Requiem za Zdeňka Zeleného.
16.12.2017 Dny víry, advent 2017.
31.07.2017 Slavnost sv. Ignáce.
25.06.2017 Biřmování.
04.06.2017 První svaté přijímání.

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.