Kostel sv. Ignáce

Farnost sv. Štěpána.
Historie a funkce kostelů.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání
a výchova, nedělní katecheze pro děti, mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské hnutí mládeže

Společenství pracujících i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké a malé kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • NOVINKA! V sekci "Modlitba a duchovní život" nyní najdete aktuální nedělní kázání a dole na stránce též archiv předešlých. Není jisté, že se to podaří po každé neděli, ale budeme se snažit.
  • Galerie ze Dnů víry na Zoneramně.
  • Na video s upoutávkou na Dny víry se můžete podívat na našem youtube.
Aktualizováno 08.01.2018

Bohoslužby na cestách

Jak najít na cestách po ČR nejbližší kostel a aktuální bohoslužby?

Internetová aplikace "Bohoslužby" ZDE je dostupná pro stolní i mobilní zařízení. Výstupy jsou textové, v mapách, aplikace může využívat GPS lokalizaci. Data jsou aktuální, z online databází z tzv. Katalogů na biskupstvích. Aplikace je také propojena na mapy Seznamu. Pokud v mapě kliknete na kostel, zobrazí se obrázek kostela, dole s odkazem na aktuální bohoslužby.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
16.12.2017 Dny víry, advent 2017.
31.07.2017 Slavnost sv. Ignáce.
25.06.2017 Biřmování.
04.06.2017 První svaté přijímání.
15.04.2017 Bílá sobota.
14.04.2017 Velký pátek.
09.04.2017 Květná neděle.
02.04.2017 5. postní neděle, 3. skrutinium.
26.03.2017 4. postní neděle, 2. skrutinium.
19.03.2017 3. postní neděle, 1. skrutinium.
05.03.2017 1. postní neděle.

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.