Kostel sv. Ignáce

Farnost sv. Štěpána.
Historie a funkce kostelů.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání a výchova,
mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské katolické hnutí

Společenství pracujících i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké a malé kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • Nedělní kázání z 27.1. najdete zde.
  • K 1. únoru 2019 vyjde půlroční Kalendář aktivit u kostela sv. Ignáce. Prosíme všechny, kdo mají zájem upozornit na připravované akce, pošlete informace o nich do 27.ledna 2019 na mail info@kostelignac.cz.
  • Blíží se příprava programu na Noc kostelů, která se koná v květnu. Máte-li nápad, co zařadit na program, pak jej napište do 31.1.2019 na info@kostelignac.cz.
Aktualizováno 15.1.2019

Bulletin Jezuité

Číslo: 2/2018
Ročník: XXVII
Téma: Pomáhat duším
- Ignácova péče o druhé
- Plody poslední kongregace
- Rozhovor s Petrem Vacíkem o jeho pobytu na Srí Lance
- Inkulturace v Africe
- Patron mládeže sv. Alois
- Odešel Zdeněk Zelený, skaut tělem i duší

Uzávěrka: 15.5.2018
PDF (1,5 MB)

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
15.12.2018 Dny víry, advent 2018
01.12.2018 1. adventní neděle 2018
31.07.2018 Poutní slavnost 31.7.2018
12.05.2018 Výlet 12.května.
31.03.2018 Bílá sobota 2018.
30.03.2018 Velký pátek 2018.
29.03.2018 Zelený čtvrtek 2018.
28.02.2018 Requiem za Zdeňka Zeleného.

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.