Farnost sv. Štěpána

Kostel sv. Ignáce.
Kostel sv. Štěpána.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání a výchova,
mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské katolické hnutí

Společenství pracujících i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké a malé kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • Nedělní kázání z 14.7 najdete zde.
  • O letních prázdninách (červenec, srpen) jsou mše sv. takto: pondělí až sobota 7:30 a 17:30 hod.
  • Nedělní bohoslužby jsou beze změny, tj. 7:00, 9:00, 11:00 (lat.), 17:30 hod. Možnost svátosti smíření není.
  • Kostel bude otevřen v 7:15 hod. Zpovídat se bude 16:30 - 17:30 hod.
  • Prosíme o modlitbu za sestru Annu.
Aktualizováno 19.7.2019

Modlitba

na přímluvu P. Adolfa Kajpra SJ

Vážení a milí,
obracíme se na Vás s prosbou o modlitbu za uzdravení sestry Anny Stachové SSJ, kostelnice u sv. Ignáce. Sestra Anna je vážně nemocná. V modlitbě chceme prosit za uzdravení na přímluvu P. Adolfa Kajpra SJ, který zemřel v pověsti mučednictví. Čtěte prosím dále zde.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
24.05.2019 Noc kostelů 2019
18.05.2019 Farní výlet
20.04.2019 Velikonoční vigilie 2019
15.12.2018 Dny víry, advent 2018
01.12.2018 1. adventní neděle 2018

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.