Farnost sv. Štěpána

Kostel sv. Ignáce.
Kostel sv. Štěpána.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání a výchova,
mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské katolické hnutí

Společenství pracujících i seniorů, příprava na svátosti, čtvrteční setkání mládeže...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • Setkání „Velké kafe“ je nyní každou neděli po mši sv. v 9:00 h, v Družinském sále. Přijďte, jste vítáni.
  • Nedělní kázání z 9.2. najdete zde.
  • Všechna kázání za rok 2019, která jsme uveřejnili, najdete na téže stránce. Jsou ke stažení v ZIP souboru.
Aktualizováno 9.2.2019

Krátká videa o liturgii

Nová řada kratičkých a trefných videospotů o liturgii


Na youtube můžete od 18. února sledovat nový seriál dvouminutových videí o mši svaté. Videa jsou zveřejňována vždy v pondělí a ve čtvrtek ve 20 hodin. Videa vycházejí z populární a popularizační knížečky Radek Tichý: Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

30 ned C – Modlitba a pravda - 27.10.2019 – Lk 18, 9-14 Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
27.10.2019 Kardinál Špidlík mezi námi.
31.07.2019 Poutní slavnost 2019
24.05.2019 Noc kostelů 2019
18.05.2019 Farní výlet
20.04.2019 Velikonoční vigilie 2019
15.12.2018 Dny víry, advent 2018
01.12.2018 1. adventní neděle 2018

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.