Kostel sv. Ignáce

Farnost sv. Štěpána.
Historie a funkce kostelů.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání
a výchova, nedělní katecheze pro děti, mše sv. pro rodiny s dětmi, programy
pro MŠ a ZŠ...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské hnutí mládeže

Společenství pracujících i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké a malé kafe“, prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • Popelec bude udělován při každé bohoslužbě na Popeleční středu a 1. neděli postní.
  • Modlitbu „křížová cesta“ se v době postní modlíme společně v pátek a neděli od 16:50 hod.
  • Nedělní kázání si můžete opět připomenout v sekci "Modlitba a duchovní život". Přímý link zde. Dole na stránce je archiv předešlých.
  • Galerie ze Dnů víry na Zoneramně.
Aktualizováno 29.01.2018

MAG+S 2018

Kontemplativní v činnosti

Středoevropský Magis 2018, mezinárodní setkání mladých pořádané v duchu ignaciánské spirituality, se uskuteční 14. až 22. července. Jeho hlavní téma „Následuj mě!“ vychází z povolání sv. Petra, a účastníci budou zváni následovat Krista také po vzoru sv. Stanislava Kostky, patrona mladých lidí.

Další informace lze nalézt na jesuit.cz, či magis 2018. Dále ke stažení plakát (cca 5MB) a dokument ve Wordu.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
16.12.2017 Dny víry, advent 2017.
31.07.2017 Slavnost sv. Ignáce.
25.06.2017 Biřmování.
04.06.2017 První svaté přijímání.
15.04.2017 Bílá sobota.
14.04.2017 Velký pátek.
09.04.2017 Květná neděle.
02.04.2017 5. postní neděle, 3. skrutinium.
26.03.2017 4. postní neděle, 2. skrutinium.
19.03.2017 3. postní neděle, 1. skrutinium.
05.03.2017 1. postní neděle.

Seznam starších galérií, které jsme měli
na webu, najdete zde.