Kostel sv. Ignáce

Farnost sv. Štěpána.
Historie a funkce kostelů.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité).
Betlém u sv. Ignáce.

Modlitba a duchovní život

V koho věříme?
Jak se modlíme?
Jak slyšet Boha?
Časy modliteb v našem kostele.

Služby

Křest, biřmování, svatba, návštěvy nemocných, doprovázení, pohřeb...

Rodiče a děti

Náboženské vzdělávání
a výchova, mše pro rodiny
s malými dětmi, programy
pro mateřské a základní školy...

Dospělí
VKH / Vysokoškolské hnutí mládeže

Společenství pracujících
i seniorů, duchovní obnovy, příprava
na svátosti...

Další aktivity

CHASIG, knihovna, rodinná a právní poradna, setkání „Velké kafe“ a "Malé kafe", prohlídka kostela…

Hudba

Koncerty, varhany, hudební sbory ...

P. Adolf Kajpr, SJ

Svědek maximálního křesťanství, příklad hodný úcty
a následování.

Malý zpravodaj

Rychle, aktuálně, krátce.

  • Změna bohoslužeb od 1. ledna 2017. Ruší se sobotní ranní mše v 6:30 hod. a zpovídání v 7:00 hod. Pro aktuální rozpis si klikněte nahoře na "Mše a zpovědi".
  • Od 18. – 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Materiály k této příležitosti jsou zde.
  • Připravujeme Kalendář aktivit farnosti na půl roku dopředu, Noc kostelů a Dny víry. Máte-li zájem o zařazení oznámení či nápad na program, zašlete je do 25. 1. na info@kostelignac.cz.
Aktualizováno 14.1.2017

MAG+S 2017

kontemplativní v činnosti

Další informace lze nalézt na jesuit.cz.

Co se událo před časem?

Fotogalerie

Všechny naše nové fotogalerie najdete nyní na webu Zonerama.
24.12.2016 Dětská Vánoční mše v 16 hod.
18.12.2016 4.adventní neděle 2016
27.11.2016 1.adventní neděle 2016
20.11.2016 Slavnost Ježíše Krista Krále
17.11.2016 Mše svatá - TV Noe
23.10.2016 30. neděle v mezidobí
20.10.2016 Vizitace u sv. Štěpána
16.10.2016 29. neděle v mezidobí
09.10.2016 28. neděle v mezidobí
31.07.2016 Slavnost sv. Ignáce v Praze

Seznam starších galérií, které jsme měli na webu, najdete zde.
Všechny galerie na jesuit.cz.